Automation | Idrifttagning | Industriell IT | Projektledning | Partners | Kontakt

LCC

Hela kedjan säkrad

Idrifttagning

Med över 20 års erfarenhet av idrifttagning och problemlösning från Frankrike i söder till Kiruna i norr inom olika branscher och kulturer har vi byggt på oss en stor och lärorik kunskapsbank om hur viktigt det är att varje anläggning/projekt överlämnas till det egentliga slutmålet: Nöjda kunder!

  • Projektledning el automation övervakning
  • Driftsättningsledare
  • I/O utcheckning
  • FAT
  • SAT
  • Uppstart
  • Utbildning

Vi har mångårig erfarenhet från idrifttagning av bla processer för vatten- och avloppsanläggningar, fjärrvärme fastbränslepannor, pelletspannor och sopförbränningspannor, papper- & massaindustrin, malm- och gruvindustrin, järn- och stålindustrin, sågverk och träförädling, glastillverkning, legotillverkning, livsmedel, robotsystem, kalkanläggningar med mera.

Projektledning

Med mångårig erfarenhet inom projektledning, kan vi hjälpa till att genomföra era projekt från start till mål inom processindustrin.

Vi hjälper er igenom ert projekt, vi kan ta hand om för-projekteringen och framtagande av kravspec, ta fram förfrågningsunderlag, hålla i upphandlingar och styra hela eller delar av projektet.

Samarbetspartners

För att möta kunders efterfrågan och krav, samt att bredda både med kunskap och erfarenhet, så krävs det att man omger sig med duktiga samarbetspartners.

Några av våra samarbetspartners

Kontakt

Slå oss en signal eller skicka ett mail.
Vi svarar så fort som möjligt.

Tänk på

Oavsett hur komplext ett system är ska det vara enkelt att använda.